Skip to content
product-banner-1

Programvaren

Arbeid smartere med dRofus

Programvaren

dRofus er et unikt verktøy for planlegging, databehandling og BIM-samarbeid som gir alle interessenter omfattende støtte for arbeidsflyt –og tilgang til bygningsinformasjon gjennom hele byggets livssyklus.

I motsetning til mange andre planleggingsverktøy på markedet, ble dRofus utviklet direkte på vegne av offentlige byggherrer. Hovedfunksjonene til programvaren er sammenstilling av krav fra byggherrer med offentlige standarder, validering av designløsninger (BIM) mot kravspesifikasjon, samt utstyrsplanlegging.

dRofus har god ArchiCAD-, Revit- og IFC-integrasjon med mulighet for toveis synkronisering av data. 

dRofus sammenstiller data, fra planleggingsfasen med data fra modellene til de ulike disiplinene, i en sentralisert database. I databasen kan det legges inn dokumenter på alt fra prosjektnivå til artikkelnivå. Via dRofus stasjonære klient og dRofus Web er databasen tilgjengelig for alle involverte i prosjektet.

Ved bruk av dRofus unngår prosjektet at dataen opprettes og distribueres via mange ulike plattformer og formater. dRofus legger tilrette for en samkjørt arbeidsflyt i en felles database og gir oppdatert prosjektdata som kan brukes av alle involverte.

Dette er grunnen til at dRofus har blitt et viktig verktøy for BIM-prosjekter. Med dRofus blir ulike datasett satt sammen og organisert til prosjekt informasjon, som i sin tur vil kunne gi et godt beslutningsgrunnlag for alle involverte.

Video: Vi presenterer dRofus

Et BIM-verktøyet for alle interessenter

Arkitekter, ingeniører, bygningseiere og BIM-ledere jobber smartere med dRofus.

Nøkkel funksjoner

Bygningsdata til BIM 

Planlegg, opprett og administrer bygningsdata med innspill fra alle aktører, og få relevant bygnings og prosjektinformasjon for alle rom og objekter inn i BIMen, på tvers av disipliner og modeller. dRofus inkluderer også data utenom BIM-plattformen. 


Plug-ins

dRofus plug-ins til Revit og ArchiCAD gir god støtte til arbeidsflyt for arkitekter og ingeniører. Ved å integrere programdata med designet kan en validere prosjektert i forhold til programmert, og en kan gjøre en toveis synkronisering av data mellom dRofus og prosjektmodellen. 


Standardisering

Standardrom, artikkelregister, romfunksjons-krav vil bli modifisert etter klientens behov og kan gjenbrukes i klientens framtidige prosjekt, som fører til at nye prosjekter får en kick start. 

Logg endringer 

Alle endringer i dRofus blir loggført, loggen viser hvem, når og hva som ble endret. Tilføy hvorfor du gjorde endringen i et notat og bruk endringsliste for å kommunisere ut hvorfor endringen ble utført. Detaljert søkefunksjoner gjør det enkelt å rapportere relevante endringen. 


Rapporter og eksporter

dRofus har over 70 ferdige PDF- og Excel-rapportmaler som også kan tilpasses.


Sikkerhet og adgang
 

Dataen blir sikkert lagret på en sentral server, som brukerne kan koble seg til uavhengig av lokasjon, alt du trenger er en PC og internett. Brukerrettigheter, lese- og skriverettigheter er kontrollert ned på ett detaljnivå for hver modul i dRofus, for å sikre dataen. 

Video: Hva er dRofus?

dRofus hjelper byggenæringen med å jobbe smartere.

La oss ta en prat om hvilken løsning som fungerer best for deg og din bedrift.

 • Planlegging
 • Prosjektering og samarbeid
 • Revit og Archicad plugin
 • dRofus Web
 • Rapporter

Få mer ut av planleggingen

Velkommen til dRofus! Planlegging har aldri vært enklere. Start prosjektet med å opprette byggherrens romfunksjonsprogram i dRofus. Bruk dRofus som grunnlag for modelleringen. Inkluder hele prosjekteringsgruppen ved å samle all informasjon på ett sted.

Finn ut hvordan dRofus gjør planleggingen sømløs.

 

 

Hent all informasjonen du trenger, uansett hvor du er

Som en skybasert løsning kan dRofus koble sammen team, som er lokalisert på forskjellige steder i verden, i en og samme database. Prosjektinformasjonen er tilgjengelig hvor som helst i sanntid, med den siste oppdaterte planlagte og prosjekterte informasjon. Prosjektinformasjonen er tilgjengelig uten at bruker må vite hvordan en 3d-modell åpnes.

Nå kan alle gruppemedlemmer delta aktivt i planlegging og prosjektering og samtidig vite med sikkerhet at informasjonen er tilgjengelig for alle. Video nedenfor viser hvordan dRofus kan reduser arbeidet med å kontrollere og bekrefte at det er samsvar mellom krav og design. Det som tidligere kunne ta flere timer kan med dRofus gjøres på minutter.

Se hvordan en samarbeidsplattform kan ta deg til neste nivå.

 

 

Manuelt arbeid tar tid. dRofus sparer tid

dRofus bidrar til raskere og mer tilgjengelig prosjektering. Gjennom vår Archicad-, Revit- og IFC-integrasjon legger vi til rette for at teamet kan kontrollere prosjekteringsunderlag med det som er modellert i sanntid. Med vår avanserte BIM plug-in er det ikke behov for å manuelt bekrefte krav til romdesign for å integrere programmert date med modell.

Finn ut hvordan du får BIM til å fungere for deg.

 

Få tilgang til informasjon hvor som helst

Det er viktigere enn noen gang å ha tilgang til prosjektinformasjon der du er. dRofus Web gir deg endelig friheten til å ta prosjektet med deg. Vår webløsning gir deg tilgangen på informasjonen du trenger via din mobil, nettbrett eller pc. Alt fra romdata, til planlagt utstyr og tekniske systemer er lett tilgjengelig når du trenger det.

 • Du kan enkelt redigere krav mens du er på farten

 • Søk raskt i et helt prosjekt for å finne det du leter etter

 • Del koblinger sømløst til bestemte data med teammedlemmer

 • Visualiser bygningen din med modellvisningsprogrammet vårt

 • Koble sammen IWMS-plattformene dine for oppdatert ressursinformasjon

 • dRofus Web kan hjelpe deg med å eliminere utallige timer med planlegging, utforming og drift av bygningene dine

 

 

Gjør mindre. Få mer.

Administrer uten problemer. Tiden din er verdifull, og du trenger ikke å kaste bort den på å prøve å administrere forskjellige, frakoblede data. Med dRofus sparer du hundrevis av timer per prosjekt med over 70 innebygde PDF-rapporter og Excel-eksporter. Finner du ikke det du trenger? Du kan også bruke et redigeringsverktøy for rapportmaler til å opprette egne spesialiserte rapporter.

La prosjekt data styre designet. Se videoen for å finne ut mer.

 

 

 

Moduler

Smarte moduler håndterer den mest krevende arbeidsflyten på en enkel måte. 

Romoversikten

 

dRofus lar deg strukturere planlagte rom på en oversiktlig organisert måte. Alle rom er tagget med et unikt romfunksjons nummer, programmert areale og andre relevante prosjekt parameter. Alle aktører har adgang til rom og arealoversikten. 

 • Unik nummerering av alle rom
 • Tilknytt relevante prosjektdefinerte parameter til rom
 • Legg rom inn i prosjektrelaterte grupper som avdeling, zoner, rom kategorier, brukergrupper osv
 • Import romprogram fra Excel, Revit eller IFC
 • Synkroniser romdata begge veier med Ravit eller ArchiCAD plug-ins
 • Importer modeller i IFC-format, visualiser rom og funksjoners faktiske plassering
 • Synkroniser og verifiser data via IFC

Room-overview-1

dRofus Web: Romoversikt koblet til en arkitektonisk IFC-modell for navigasjon og validering av design

room-overwiew_

Romoversikt med avdelingsstruktur til venstre og tilhørende rom med romfunksjonsprogrammet eksponert til høyre

Rom Funksjons Program (RFP)


I alle rom kan et RFP-skjema legges inn. RFP-skjema inneholder prosjektets krav og/eller annen informasjon spesielt for prosjektet. Dataen kan komme fra standardrom, grupper eller legges direkte inn i de unike rommene. dRofus kommer med en innebygd RFP-oppsett, men brukere kan enkelt endre, velge hvilke felt som skal bli inkludert eller kopiere fra tidligere prosjekt. RFP kan bli eksportert og rapportert til PDF, Excel, xml, IFC eller synkronisert direkte til modell-filen ved å benytte plug-ins. 

 • Sett prosjektrelaterte krav til rom
 • Rom kan få sine RFP krav fra standardrom, grupper eller få krav tildelt individuelt.
 • Valider programmerte kravdata i RFP med prosjektert objekter
 • Vis RFP-data i Revit eller archiCAD ved å bruke toveis synkroniseringen med plugin.
 • Skriv ut RFP-rapporter med bilder, plantegninger eller andre grafiske dokumenter.
 • Fyll IFC modellen med krav fra dRofus.

RDS_

Oppsettet til romfunksjonsprogrammet kan tilpasses behovet til prosjektet. Bruk det innebygde redigeringsprogrammet til dRofus for å gjøre det akkurat slik du vil

report__

Eksempel
på en PDF-utskrift av RFP. dRofus inneholder både ferdige rapporter og rapporter som kan tilpasses.

Artikkel

 

Registrer og behandle alle bygningsdeler, møbler og utstyr i dRofus sin artikkeloversikten. dRofus leveres med en standard artikkeloversikt, men med enkle grep kan en tilpasse artiklene etter prosjektets behov. Organiser artikler i prosjektspesifikke grupper, lag artikler direkte i dRofus eller gjør BIM-objekter til artikler igjennom plugin.  

Artiklene knyttes til rom eller standardrom, dette danner grunnlaget for mengdeuttak, pris og innkjøpkalkulasjon for utstyr i prosjektet.  

 • Opprett og tildel artikler til ansvarsgrupper, budsjettgrupper og anbudsgrupper
 • Beskriv og utfyll de spesifikke artikkelspesifikasjonene til det gjeldende prosjektet
 • Opprett utstyrslister for rom via standardrom eller opprett unike utstyrslister
 • Sjekk og synkroniser utstyrsmengde begge veier med plugin til Revit og ArchiCAD
 • Synkroniser Family/Object parameter med dRofus artikkelparameter
 • Sjekk rommenes RFP-krav opp mot det prosjekterte artikkelspesifikasjonene
 • Registrer eksisterende artikler og koble de til de planlagte rom for netto mengdeberegning
 • Sjekk artikler og mengder opp mot IFC-modellen

Items-overwiev-1

dRofus Web: Oversikt over artikler koblet til IFC-modell for navigasjon og validering av typer og antall

 

items-overview_

Artikler ordnet i artikkelgrupper. Tilpasse visninger ved å legge til kolonner i listen

Overflater


I dRofus kan en behandle overflatene til rommene på lik linje som artikler, en kan tildele overflatebehandling enten til standardrom eller til hvert enkelt unikt rom. Overflatene blir først etablert i artikkeloversikten for deretter å legges in i rom i prosjektets definerte kategorier. Eksempler på kategorier kan være gulv, vegg, søyler og tak. Overflatene kan knyttes til BIM-objekter som Revit materials og enkelt bli rapportert i ulike rapporter for å få ut mengder, spesifikasjoner eller dokumenter. 

 • Organiser overflater i prosjekt definerte kategorier
 • Legg til Prosjekt definerte parameter til overflatene
 • Eksporter overflate spesifikasjons-/mengde-rapporter
 • Synkroniser overflatebehandling som rom parameter eller knytt de til Revit materiale.

finishes_

Legg overflatene til prosjektdefinerte kategorier. Planlegg antall og koble til materialer til Revit.

Systemer


Organiser og vedlikehold all data til systemene og tilhørende komponenter i et strukturert brukergrensesnitt. Legg ved dokumentasjon og produkter for å opparbeide en FDV-dokumentasjonsdatabase, som kan beholdes eller overgis til din aktuelle aktør. Oppbygningen av systemer støtter mulighet til å generere TFM-nr på komponentene. dRofus hjelper til å administrere alle systemene og komponentene i og utenfor BIMen.  

 • Organiser systemer og komponenter i et enkelt, oversiktlig grensesnitt
 • Administrer systemer og komponenter på tvers av aktører
 • Legg ved produkter, dokumentasjon og bilder til systemer og komponenter
 • Legg ved klassifikasjon og parametriske data til systemer og komponenter
 • Synkroniser med Revit eller IFC
 • Eksporter ut IFC, Excel, PDF, SML eller COMie.

systems-1

dRofus Web: Systemoversikt koblet til IFC-filen til en teknisk rådgiver. Visualiser gjennom systemer og komponenter for total oversikt

systems_

Systemmodulen administrerer alle systemer og tilknyttede komponenter med data og dokumenter, med toveis synkronisering med Revit

Funksjonsprogram


I funksjonsprogram-oversikten kan en definere og sette krav til funksjoner og avdelinger i en tidlig fase av prosjektet, til og med før en har en komplett romliste. Disse kravene ligger tradisjonelt spred rundt i ulike dokumenter og regneark. Med dRofus kan ulike aktører spesifisere ulike sett med krav i en sentral database i en konsekvent og oversiktlig måte for prosjektet. Dette gjør det effektivt og enklere for designere og prosjekterende å finne relevant informasjon til enhver tid. 

 • Håndter prosjekt/avdeling/underavdelings-krav på et sentralt sted
 • Eksporter funksjonsprogrammet til Excel, Word eller en standardisert PDF
 • Lag prosjektdefinerte krav og andre relevant informasjon
 • Hent frem og gjenbruk data fra tidligere prosjekter
 • Eksporter funksjonsprogrammet til IFC for å kunne leses det i BIM’en
 • Inkluder bilder og dokumenter som vedlegg.

function-program

Grafisk funksjonsplanlegger med tilstøtende krav mellom avdelinger og rom

Anskaffelser

 

Innkjøpsmodulen kan brukes til å administrere de planlagte artiklene igjennom alle trinnene i anskaffelsesprosessen. 

Under hele anskaffelsesprosessen, kan brukere kontrollere hvilke artikkel som skal kjøpes, og i hvilke rom artikkelen skal plasseres, uansett om de er i planlegging, anbud, eller bestillings fasen.  

 

 • Tilknytt planlagte artikler til aktuelle anbudsgrupper.
 • Overfør beskrivelser, spesifikasjoner og mengder fra planleggingen over til innkjøpsmodulen.
 • Eksporter rapporter til konkurransegrunnlaget
 • Kontroller og administrer artikkelutgiftene
 • Administrer leverandør registerene
Levering

 

Bestillingene som opprettes i innkjøpsmodulen kan bli overført til leveringsmodulen. 

I leveringsmodulen, kan artiklene bli splittet inn til individuelle forekomster for å knytte unike data til hvert enkelt av forekomstene, slik som registreringsnummer og serienummer.

 • Kontroller den overordnede leveringsplanen, samt å ha kontroller over enkeltleveranser.
 • Tilknytt bestillingsinformasjon og prosjektdefinert ordrestatus for alle artikler eller individuelle forekomster.
 • Knytt unik data som registreringsnummer og serienummer til forekomster
 • Koble opp direkte til en etikettskriver for merking av artikler med unike serienummer
IFC and BIM

 

dRofus Web støtter full visualisering med flere modeller! Dette åpner en helt ny verden av muligheter for deling av prosjektinformasjon og kvalitetskontroll.

I klienten har vi forbedret våre lese - / skrivefunksjoner for IFC-filer. Du kan koble alle attributter på rom og utstyr dynamisk mellom dRofus og den valgte IFC-filen. Du kan fortsatt visualisere IFC-filene dine i klienten, men vi skiller mellom enkeltmodellvisualisering i klienten (lokalt lagret) og flermodellvisualisering på nettet (sky lagret)

Vi styrker kontinuerlig vår forpliktelse til å støtte åpne standarder. Se opp for nye funksjoner i vår IFC-støtte de kommende årene.

dRofus støtter både import og eksport av IFC.

 • Synkronisere romdataene med en IFC-modell

 • Valider rom, områder og utstyr mellom dRofus og modellen din

 • Visualiser funksjoner, avdelinger, rom, sone, utstyr og RFP-krav

 • Utvidet IFC med dRofus-data for å bidra med klient- og sluttbrukerkrav til BIM

 • Kraftig flermodellvisualisering og programvalidering i dRofus Web

 

systems-1