Skip to content
open-BIM-5
banner-open_bim-1

OpenBIM er en progressiv og framtids sikker tilnærming til samarbeid i byggenæringen. Det bidrar til å koble interessenter som programvareleverandører – programvarebrukere som arkitekter, ingeniører og byggherrer, samt kunder og eiere sammen om å skape flotte bygg. OpenBIM sikrer en åpen arbeidsflyt, lang levetid og tilgjengeliggjør byggets data.

OpenBIM er basert på åpne standarder som IFC fra buildingSMART. dRofus og Nemetschek Group støtter fullt ut buildingSMART sitt openBIM-program og dens høye kvalitetsstandard som er definert av openBIM Charteren.

1
INTEROPERABILITET

mellom interessenter i prosjektet skal ikke brukes som et konkurransegrunnlag.

2
FRITT VALG

av programvare i prosjektarbeid må være en grunnleggende rettighet for alle interessenter.

3
PROPRIETÆR

formatmandater må ikke brukes til å ekskludere kandidater fra prosjektarbeid.

4
Interoperability

forenkles gjennom utvikling og støtte av åpne standarder.

5
Nøyaktige
test- og sertifiseringskriterier er påkrevd i  kvalitetssikringen av åpne standarder.
6
Bransjeinteressenter
Offentlige byggherrer må oppmuntrer og promoterer openBIM i byggenæringen.

En unik dokumentasjon av Building Lifecycle Intelligence™

Det største byggeprosjektet på Haukeland i Norge siden Sentralblokka sto ferdig i 1983. Prosjektet startet med fase én i 2011, som ble ferdigstilt høsten 2016. Fase to skal være ferdig innen årsskiftet 2022/2023 med belegg som finner sted i august 2023 med totale investeringskostnader på om lag 5,4 milliarder kroner (661 millioner dollar).

Oppdragsgiver, Helse Bergen HF, krevde en masterressursdatabase som skulle koble alle data fra tidlig planlegging, gjennom design, prosjektering og bygging, og til slutt i drift av Glasblokkene Trinn 2-prosjektet. I hovedsak en gylden tråd med informasjon som forbinder alle prosjektfaser og interessenter. Med over 20 års erfaring fra byggenæringen, og med et sterkt fotfeste i helsesektoren, var dRofus et opplagt valg for å oppfylle disse kravene. 

Vis Case Study 

Queen's Wharf

Queen's Wharf er en fantastisk oppvisning av IFC-samarbeid og Open BIM-teamarbeid. PDC (en divisjon av DBM Vircon) vant i 2019 førstepremien i designkategorien på buildingSMART International Awards. Prisen anerkjente PDCs Digital Engineering-team, for sin banebrytende og innovative innsats på Queen's Wharf-prosjektet i Brisbane. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 3,6 milliarder dollar.

Over 16 forskjellige programvarer ble benyttet, inkludert dRofus. PDC (DBM Vircon) hadde over 340 modeller i bruk under sin ledelse, hvorpå 215 modeller ble benyttet ukentlig.

Vis Case Study

Sunshine Coast Offentlige Universitetssykehus

dRofus har vært et viktig verktøy på dette prosjektet. Våre forventninger var å kunne redusere tiden som ble brukt på oppgaver som å skrive romdatablader, sette opp FF&E, ferdigstilling av overflater på bygg og for sikre at data stemmer overens med BIM-modellen.

Som en klientserverdatabase tillot dRofus at byggherre, entreprenør, konsulenter, ingeniører, arkitekter og så videre, å benytte databasen samtidig. Det

Vis Case Study 

bg-two-people-table-unsplash

LA OSS BYGGE NOE SAMMEN

Visste du at flere kunder av dRofus-har vunnet flere buildingSMART designpriser? Med over 20 års erfaring har dRofus hjulpet selskaper som ditt med å planlegge og administrere data i Byggenæringen.

Programvarepartnere

GRAPHISOFT®, Tekla® and other members of the alliance launched a global program to promote openBIM for the benefit of the AEC industry. The openBIM community has been constantly growing since then. Here, you will find a list of the major partners of openBIM. To enjoy all these benefits, you are most welcome to join the openBIM community today!

GRAPHISOFT®, Tekla® og andre medlemmer  lanserte et globalt program for å fremme openBIM til fordel for byggenæringen. OpenBIM-samfunnet har stadig vokst siden den gang. Under vises en liste over partnerne i openBIM samfunnet. Du hjertelig velkommen til å bli en del av openBIM i dag!