Skip to content

.

 

BLI-logo

 

Vår Visjon

Vi gjøre det mulig for interessenter i byggebransjen å administrere byggningsdata som en ubrutt kjede av informasjon gjennom hele byggets livssyklus.

Building Lifecycle Intelligence™ er...

... den første bransjeomfattende datadrevne tilnærmingen som gir alle bygningsaktører direkte tilgang til pålitelige og nøyaktige data. Dette muliggjør kunnskapsbaserte beslutninger i alle byggets faser - planlegging, design, konstruksjon og også senere i driftsfasen.

Kundens utfordringer

Byggeiere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og anleggsledere står alle overfor lignende utfordringer med modelldrevne BIM-prosesser:

  • Data går tapt i overgangen til en ny prosjektfase.
  • Det er tidkrevende og lite intuitivt å skape og administrere informasjon i modeller.
  • Interessenter sliter med å samarbeide rundt innsamlet data på tvers av byggeprosjektets ulike faser.
  • Mangel på historiske data (ingen «Golden Thread»)
  • Høy risiko for feil på grunn av manuelle prosesser og tidsbegrensninger
info-waste-03

Løsning

  • Med vår datadrevne tilnærming kan alle interessenter effektivt opprette og administrere data, uten å måtte bruke et designverktøy. De kan berike modellen og enkelt vedlikeholde dataene i løpet av prosjektet og driftsstadiene.
  • Sømløs datainnsamling og samarbeid på tvers av disiplinering for hele byggets livssyklus

Metadataene som er knyttet til objekter, vedlikeholdes og oppdateres hele veien gjennom planleggings-, design-, konstruksjons- og driftsfasene.

data-driven-approach-03

Ta kontakt med en av våre eksperter

La oss ta en prat og diskutere hvilken løsning som fungerer best for deg og din bedrift

 

 

  • Nøkkelbegreper / Meldinger

Building Lifecycle IntelligenceTM

Nemetschek Gruppens begrep for informasjonshåndterings løsninger (BLI)

Datadrevet tilnærming

Nøkkeltilnærming og nøkkeldifferensiering | Eliminerer behovet for omprosjektere, muliggjør smidige prosesser uten tap av data, åpen for tredjeparts programvare

Evigvarende dataløkke

Koble sammen prosjekt- og driftsfaser i en sirkulær og gjentatt datasløyfe, lære av bygget ytelse, skaper grunnlag for optimalisert drift og fremtidige prosjekter (Building Lifecycle IntelligenceTM)