Skip to content
home-20

Et BIM-verktøy for alle interessenter

Double exposure of businessman working with new modern computer

Personlig og profesjonell vekst

Når du arbeider for oss er du med på å lage produkter som skaper framtiden til BIM

dRofus Tjener

18 Språk
39 Land
20 000 + Brukere
21 År I AEC bransjen

Smart Modules

handle even the most demanding workflow with ease

Smarte moduler håndterer den mest krevende arbeidsflyten på en enkel måte.

 

Rom

Opprett og organiser prosjektets rom på en oversiktlig måte. Gjennom dRofus får alle involverte aktører tilgang til rom og arealoversikter.

Les Mer >

 

Romfunksjonsprogram

Tildel rom romfunksjonskrav fra prosjektdefinerte standardrom eller unik RFP for all spesialrom. RFP skjema er 100 % konfigurerbart for å passe prosjektets behov.

Les Mer >

 

 

Artikler

Organiser, kategoriser og klassifiser alle utstyrsobjekter i dRofus. Knytt de til rom og synkroniser både data og mengder bidireksjonalt med BIM.

Les Mer >

 

Systemer

Opprett og koble sammen bygningssystemer, administrer eiendomsdata, klassifikasjoner, komponenter og definer hvilke deler som er «nummergivende». Samle og organisere alle bygningsdata i en sentral, skybasert database.

Les Mer >

Smart Modules

Handle even the most demanding workflow with ease

TOUCH

Room Data Sheet

Room Data Sheet

Assign Room Data Sheets from project
defined Room Templates, or create unique RDS for
specialized rooms. Room Data Sheet setup is 100%
customizable to suit your project and firm's needs.

 
Read More >
 
 
TOUCH

Systems

Systems

Connect with Building Systems, manage
property 
data, classifications, components and define
which
parts are “number giving”. Consolidate
ALL
building data in an accessible,
cloud-based database.

 
Read More >
 
 

Rooms

Manage project rooms in a straightforward manner, dRofus provides all stakeholders with an overview and detailed room, department and area information.

Items

Organize and categorize FF&E, Services, Door, Window & Finishes data in a structured way that is bi-directionally linked with the Building Information Model.

Room Data Sheet

Assign Room Data Sheets from project defined Room Templates, or create unique RDS for specialized rooms. Room Data Sheet setup is 100% customizable to suit your project and firms needs.

Systems

Connect with Building Systems, manage property data, classifications, components and define which parts are “number giving”. Consolidate ALL building data in an accessible, cloud-based database.

GET STARTED TODAY

Start to use dRofus today without any substantial software investments!
Or contact us for a free online demo.

Kom i gang

Begynn å bruke dRofus i dag uten betydelige programvareinvesteringer!
Eller kontakt oss for en gratis online demo.

Our customers

viktor__
thomas_
gabor_
marta_